Banner

Suite Tastevinesque (mp3)


De Suite Tastevinesque (Intronisation, Château du Clos Vougeot, Disnée) (1989-1990)

"Confrérie des Chevaliers du Tastevin" (Broederschap van de ridders van het wijnproeven). De zetel van dit broederschap is gelegen in Nuits-Saint-Georges in de Bourgognestreek. Tijdens het "Kapittel van de wijnrank" in oktober 1989 kreeg de componist de eer toebedeeld om ook deel uit to maken van dit broederschap met als titel "Bidder van de Tastevin". De Suite Tastevinesque is in drie delen opgebouwd. Deze drie taferelen pogen de indrukken van het nieuwe lid muzikaal weer to geven. Het werk is opgedragen aan de peter van de componist in het broederschap, zijn vriend de heer Albert Dechaume.

1. Intronisation (inwijding): 
Elk kapittel begint met de inwijdingsplechtigheid van de nieuwe ridders in de erezaal van het kasteel Clos de Vougeot. Deze plechtigheid wordt ingeluid door trompettengeschal die het binnenkomen van de Hoge Raad van de Orde van het Broederschap aankondigen. Om die reden wordt het stuk ingezet met een trompetsolo die een verheven en plechtig thema laat weerklinken.

2. Chateau du Clos de Vougeot: 
Deze adellijke erfenis van de Cisterciënzers dateert uit de 12e eeuw. Het merendeel van de kapittels wordt hier gehouden. In dit mono thematische langzame deel had de componist de bedoeling de elegantie, de verhevenheid en het evenwicht van het wondermooie gebouw uit beelden. Om dat effect te bereiken laat hij het orkest een middeleeuws gekleurde begeleiding uitvoeren dat op een ostinatoritme gebouwd is.

3. Disnée: 
Na zijn inwijding wordt de nieuwe ridder uitgenodigd op zijn eerste "disnée". Tijdens die beruchte avond volgen de gangen en de wijnen mekaar op met weliswaar muzikale intermezzi door de "Kadetten van Bourgogne". De beroemde "Ban Bourguignon" is nog een ander ritueel tijdens de kapittels. Die vreugdevolle feestsfeer was voor de componist het uitgangspunt bij het schrijven van deze zeer levendige beweging dat toespelingen bevat op het "Ban Bourguignon" en een beroemd Bourgondisch lied ("Et je suis fier d'être un Bourguignon").

TIJD

UITGEVER

 GRAAD

7'20"

ANDEL

 3

Home Contact FR NL EN