Banner

Synergies (mp3)


Synergies

Dit werk is een muzikaal compositie vervuld van contradicties. Geïnspireerd door meerdere, uiteenlopende stijlen omvat dit oeuvre nieuwe en oude energieën die ten dienste staan van het orkest voor moderne harmonie.Het einde van het tweede millennium wordt erin geëvoceerd door enkele aarzelingen en spijtbetuigingen terwijl de hoop die aangeboden wordt door het derde millennium een sprankelende bron is van levendige en vernieuwende energieën. De inleiding lijkt de twintigste eeuw met een zekere achteloosheid achter ons to laten. De talrijk stiltes of de ritmische formules evoceren de afwezigheden van de mens in deze twintigste eeuw. Twee belangrijke thema's gaan het oeuvre bepalen. Het eerste thema is gebaseerd op het interval van de kwart; het tweede thema is eerst en vooral een energieke ritmische formule. De vraagstellingen van de inleiding worden beklemtoond door het verdere muzikale verloop dat het onophoudelijke geluk zoeken van de mens weerspiegelt. De lage tonaliteiten bevorderen de ritmiek van het tweede thema. Zonder ophouden ontwikkelt het orkest enorm veel energie. Het eerste thema inspireert zich op de ritmes van het tweede thema. Het einde is een bijzonder levendig allegro. Het andante (in fa mineur) is zeer expressief en ontwikkelt een zekere teruggehouden nostalgie. Men kan zich hier een soort treurmars verbeelden. Een korte cadensovergang brengt de mens op de baan voor het derde millennium. Het slotstuk opent de deur naar de hoop en gebruikt enkele klankbronnen die de componist voorbehouden had om er zijn blijheid mee uit te drukken

TIJD

UITGEVER

 GRAAD

10'00''

MARTIN

 4

Home Contact FR NL EN