Banner

Honor and gallantry (mp3)


Dit stuk werd uitzonderlijk gecomponeerd op vraag van de toenmalige Stafchef van de Luchtmacht, Luitenant-generaal vlieger G. Vanhecke, ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe monument van de Belgische Luchtmacht.
Het is een muzikaal eerbetoon aan de slachtoffers van de Belgische Militaire Luchtvaart. 
Deze compositie heeft een meervoudige doelstelling en is bestemd om deel uit te maken van het cultureel patrimonium van de Luchtmacht. 
Om deze reden heeft de componist elke begrafenissfeer vermeden. 
Men onderscheidt erin twee delen met een heel verschillend karakter. 
Te weten een eerste deel geschreven in de stijl "ouverture" met majestueus bazuingeschal. 
Men kan er ook enige verwijzingen naar de Mars van de Luchtmacht in ontdekken. 
Het tweede deel evolueert in een meer rustige en serene stijl, met aan het einde een kontrapuntische verwerking van de sonnerie "te velde". 
Een coda en tutti besluit het oeuvre op briljante wijze met dynamische ritmen.
Alain Crepin heeft op muzikale wijze de geest van het verleden, heden en de toekomst van de Belgische Luchtmacht proberen te weerspeigelen met deze compositie.

TIJD

UITGEVER

 GRAAD

5'15"

HaFaBra Music

 3

Home Contact FR NL EN