Banner

Mars van de 21ste Logistieke Wing van de Belgische Luchtmacht. De Mars "Lean On the Ground" kondigt zich aan als levendig en dynamisch, en stemt bijgevolg volledig overeen met het imago van de jonge 21ste Logistieke Wing van de Belgischce Luchtmacht. Ze werd gecomponeerd ter gelegenheid van de 5de verjaardag van de oprichting van de 21ste Logistieke Wing "New Look" op 28 Sep 94. 
Dc Mars bestaat uit twee delen, die qua stijl volledig veschillen. 
Het eerste deel is samengesteld uit twee thema's die telkens worden voorafgegaan door een inleiding, bestaande uit zestien maten. 
Het trompetgeschal van de inleiding herinnert de Wing eraan zich voor te bereiden en paraat te zijn teneinde, in alle omstandigheden, de operaties van de Luchtmacht te kunnen waarborgen. Hierna volgt het hoofdthema, dat gebaseerd is op een stijging van muzikale tonen in een opgaand interval van een octaaf ee een kwint ( de uiteindelijk belangrijkste taak van de Wing is ertoe bij te dragen dat de vliegtuigen vliegen; d.w.z. : "De taak van de Wing begint op de grond, maar eindigt in het luchtruim”. Dit ritme werd lichtjes gesyncopeerd teneinde de jeugdige leeftijd van de Wing te schetsen. 
Daarna volgt een kort thema in mineur, want er mag niet vergeten worden dat de schepping van de Wing gepaard ging met de afschaffing van andere eenheden zoals de 23ste en de 25ste Logistieke Wing. Deze overgang roept de droefheid op die steeds gepaard gaat met het verdwijnen van sedertjaren gekende instellingen. 
Op het einde van het eerste deel komt het hoofdthema alweer naar voor (want de vreugde van de samenwerking is sterker dan de doorstane droefheid) en de introductic speelt deze keer een afsluitende rol. 
Het tweede deel is een eerbetuiging aan de mensenn die "op de grond" werken, die we, in dit geval, kunnen beschouwen als de Logistiekers, leden van de 2lste Logistieke Wing. 
Te dien einde laat de componist de instrumenten met lage tonen van het orkest aan het woord. Zij ontwikkelen een sterk mars-thema, waarbij ze begeleid worden door de hogere stemmen. 
Een intermezzo van klaroen- trompet- en trombonegeschal herinnert aan het militaire karakter. 
Na dit alles herneemt het orkest met brio het thema van dit tweede deel, begeleid door een tegenthema. Deze terugkeer naar het eerste deel betekent meteen het besluit van deze mars, waarvan de vorm weliswaar traditioneel is maar de geest jong en voluntaristisch, net zoals de leden van de 21 ste Logistieke Wing.

TIJD

UITGEVER

 GRAAD

4'16"

Martin

 1

Home Contact FR NL EN