Banner

The White Bison (mp3)


The White Bison (1988) Deze mars werd gecomponeerd op verzoek van de Luchtvaartkolonel jardon die in 1988 de derde tactische vleugel van Bierset aanvoerde.
De kolonel had drie eisen gesteld:
1. De mars moest een militair karakter bezitten hier uitgewerkt in het aanvangsgeschal en het krijgsthema van het eerste deel.
2. Een kort fragment van de melodie de 'Vliegende Dwazen" moest herkenbaar aanwezig zijn en werd in de compositie in het eerste deel toevertrouwd aan de hoorns en de klarinetten.
3. Tenslotte moest ook de mars van de Belgische Luchtmacht erin verwerkt worden. Ook hieraan heeft?de componist voldaan door in het trio het procédé van de "augmentatio" toe te passen.

TIJD

UITGEVER

 GRAAD

3'25"

Andel

 2

Home Contact FR NL EN