Banner

Dans les steppes de l'Asie Centrale (mp3)


IN DE STEPPEN VAN CENTRAAL-AZIË (Alexandre Borodine)

Borodin, een muziekamateur, was chirurg aan de Militaire Academie voor Genees- en Heelkunde in Sint-Petersburg. Hij noemde zichzelf een zondagsmuzikant.
Hij componeerde beroemde werken zoals "Prins Igor" en "In de steppen van Centraal-Azië".
Hij verschafte zelf uitleg bij dit laatste werk:
In de stilte van de zandsteppen hoort men het refrein van een Russisch vredeslied. Men hoort ook melancholische gezangen uit het Oosten. Men hoort het getrappel van naderende paarden en kamelen. Een karavaan, vergezeld van Russische soldaten, stapt door de uitgestrekte woestijn. Hij zet onbevreesd zijn lange mars verder, vol vertrouwen in het escorte van wachters. Hij trekt verder, alsmaar verder. De liederen van de Russen en van de autochtonen vermengen zich, terwijl ze zich steeds verder verwijderen en uiteindelijk verloren gaan in de verre woestijn.
Alain Crepin heeft er bij het maken van zijn transcriptie op toegezien de sonoriteiten van Borodin te bewaren en de orkestkleuren van de componist zo goed mogeljk to respecteren. 

Home Contact FR NL EN